من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
تاکسی تلفنی بهار رهنان

امکانات:
تاکسی متر
انجام امور خدماتی
امکان رزرو
نحوه پرداخت کرایه: نقدی، انواع کارت های الکترونیکی اعم از اصفهان کارت و کارت های بانکی

آدرس: اصفهان، شهرک ولی عصر ، خ
ادامه مطلب
یابان شهید بخشی
تلفن:03137773667
0
تاکسی تلفنی ابن سینا سیر
سرویس دهی در تمام ساعات شبانه روز

امکانات:
تاکسی متر
انجام امور خدماتی
امکان رزرو

آدرس: اصفهان ، خیابان ابن سینا ، نرسیده به مسجد بنی فاطمه
تلفن: 03134468880
0
تاکسی تلفنی ره پیمای نظر
سرویس دهی در تمام ساعات شبانه روز

امکانات:
GPS (مکان یاب)
Wi-Fi (اینترنت)
صندلی کودک
حمل حیوانات خانگی
تاکسی متر

آدرس: اصفهان ، چهار راه توحید ، ابتدای نظر شرق
ادامه مطلب
ی
تلفن: 03136272050


0
تاکسی تلفنی سروش نوید رهنان

امکانات:
تاکسی متر
نحوه پرداخت کرایه: نقدی، انواع کارت های الکترونیکی اعم از اصفهان کارت و کارت های بانکی

آدرس:03137381576
تلفن: اصفهان ،خیابان رهنان ،خیابان مطهری
ادامه مطلب
، چهار راه طاحونه
0
تاکسی تلفنی عالی قاپو

امکانات:
GPS (مکان یاب)
صندلی کودک
حمل حیوانات خانگی
تاکسی متر

آدرس: اصفهان ، چهار باغ عباسی ، هتل عالی قاپو

تلفن:
03132229303
03132222207

0
تاکسی تلفنی مهاجران شب

امکانات:
GPS (مکان یاب)
صندلی کودک
تاکسی متر
نحوه پرداخت کرایه: نقدی، انواع کارت های الکترونیکی اعم از اصفهان کارت و کارت های بانکی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان که
ادامه مطلب
ندژ ، سه راه رهنان ، مقابل ورزشگاه
تلفن:03137384414
0
تاکسی تلفنی جلفای نقش جهان

امکانات:
GPS (مکان یاب)
صندلی کودک
حمل حیوانات خانگی
تاکسی متر

آدرس: اصفهان،خیابان حکیم نظامی ،کوچه کلیسا ، هتل جلفا
تلفن: 03136271003
0
تاکسی تلفنی مهرپوی زاینده رود

امکانات:
GPS (مکان یاب)
حمل حیوانات خانگی
تاکسی متر

آدرس:اصفهان ، بلوار میرزا کوچک خان ، ترمینال زاینده رود

تلفن:
03137754556
03137754655