من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
سامان محمدی پور
شهر محل طبابت
تهران
تحصیلات
دکتری فلوشیپ تخصصی
فلوشیپ جراحی کولورکتال
مراکز درمانی طرف قرارداد
بیمارستان بوعلی
بیمارستان محب کوثر
آدرس مطب
تهران
0
دکتر حسین یوسف فام
تحصیلات
فوق تخصص
زمینه تخصص
فلوشیپ جراحی کولورکتال
آدرس مطب : تهران، عباس آباد- وزرا – نبش پانزدهم -پلاک 125 – ساختمان پارک کلینیک – طبقه سوم
ساعات حضور در مطب و مراکز درمان
ادامه مطلب
ی
روزهای زوج – بعد از ظهر ساعت 4-7
تلفن مطب
021-88481629