من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
سلام
در این پست میخوام مطالب جالبی که با 3TBC نوشتم رو قرار بدم
مثل:

نوشته های جالب با 3TBC
متن های جالب با 3TBC
طنز با 3TBC
جوک با 3TBC

اگر شماها هم دوست داشتید میتونید در این کار با من سه
ادامه مطلب
یم شوید

ممنون
0
سلام
در این پست میخوام کارهای جالبی که با 3TBC انجام دادم رو قرار بدم
کارهایی مثل:
خلاقیت با 3TBC
عکس های جالب با 3TBC
عکس های سه بعدی با 3TBC
عکس های سه بعدی مخفی با 3TBC
کاریکاتور درباره 3TBC
ادامه مطلب


اگر شماها هم دوست داشتید میتونید در این کار با من سهیم شوید

ممنون