من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

گروه ها

گروه ها به کاربران اجازه می دهند تا پیشنهاد های خود را با دوستان دیگر که علاقیات مشترک دارند به اشتراک بگذارند. برای ثبت پیشنهاد در یک گروه، بایستی در آن گروه عضو شوید. در بعضی از گروه ها، قبل از اینکه عضوی از گروه شوید نیاز به اجازه دسترسی از طرف مدیریت می باشد.
برترین های آناهید Avatar
برترین های آناهید
ایجاد شده توسط Anahid در تاریخ Mar, 8 2017 دارای 1 کاربر

در این گروه ، پیشنهاد هایی که خودم استفاده کردم و ازشون راضی بودم رو قرار میدم