من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
نام مسئول :علي شفيعا

آدرس :تهران - تهران - اشرفي اصفهاني - بلوار مرزداران نبش اطاعتي جنوبي ساختمان شايان - ط 4
تلفن :88269934
88274712
0
نام مسئول :احمد گلشن


آدرس :تهران - تهران - خ آزادي - روبروي حبيب الهي نبش كوچه نورپاش - ش 6

تلفن :66003949
66040799
0
نام مسئول :اصغر مسعوديان


آدرس :تهران - تهران - اوين - ميدان دانشگاه شهيد بهشتي
تلفن :22411458
0
نام مسئول :حسن اكبرزاده
آدرس :تهران - تهران - ميدان پونك - گلزار 3 - ش 4 واحد 7
تلفن :44445103 44445912
0
نام مسئول :فريدون چابكي

تهران - افسريه - سه راه افسريه ابتداي اتوبان بسيج - نبش خيابان ششم
تلفن :33815561 33815562
0
نام :آموزشگاه رانندگي پارسيان
نام مسئول :حسين فارسي
منطقه 4

آدرس: تهران، فلكه دوم تهرانپارس - خيابان جشنواره - نرسيده به چهارراه سيدالشهدا - ش 43
77299114