من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
آموزشگاه رانندگی شايان
آدرس: کرمان -بزرگراه جنوبی امام روبروی درب ورودی دانشگاه آزاد
شماره تماس: 33233934
0
آموزشگاه رانندگی رضوان
آدرس:کرمان - چهارراه احمدی اول خیابان شهاب جنب پارک معلم کنار ساندویچی دلفین
شماره تماس: 32239940

0
آموزشگاه رانندگی كوثر
آدرس: کرمان - خیابان شهاب بهزاد بالاتراز مجمع امور صنفی
شماره تماس: 32225140
0
آموزشگاه رانندگی آزمايش
آدرس:کرمان - خیابان كارگر روبروي اداره كار نبش كوچه
شماره تماس: 32252430
0
آموزشگاه رانندگی سبحان
آدرس: کرمان - خیابان شهدا نرسيده به چهار راه سمت راست
شماره تماس: 33324461