من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
آموزشگاه رانندگی سرحدی
آدرس: کردستان - سنندج - خیابان امام - نرسیده به میدان پادگان
شماره تماس: 32250224
0
آموزشگاه رانندگی تعاونی
آدرس: کردستان - بیجار - خیابان امير نظام - رويروس مجتمع مسكونی وليعصر
شماره تماس: 34228854
0
آموزشگاه رانندگی صحرا
آدرس: کردستان - سنندج - خیابان سعدی - جنب شركت تعاونی تاكسيرانی
شماره تماس: 36623341
0
آموزشگاه رانندگی فجر
آدرس: کردستان - سنندج - خیابان پاسداران - روبروی پارک استقلال
شماره تماس: 33232023
0
آموزشگاه رانندگی مهارت
آدرس: کردستان - مریوان - خیابان عبادت - نرسيده به سه راه بهزيستی
شماره تماس: 33303608