من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
آموزشگاه رانندگی آزمایش

آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز - کمربند میانی- پانصد متر مانده به فلکه سجادیه
شماره تماس: 04135417133
0
آموزشگاه رانندگی آزمان

آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان پاستور جدید - بین ارتش و حاج جبار نایب - پلاک ۲۴
شماره تماس: 04135549875
0
آموزشگاه رانندگی امید بخدا

آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز - چهارراه شریعتی - مغازه های سنگی - روبروی مسجد حاج رضا نیلچی - پلاک ۴۰ و ۴۲

شماره تماس: 04135533722
0
آموزشگاه رانندگی آذربایجان

آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز - دروازه تهران - پشت هتل مرمر - ۱۵ متری نظامی - پلاک ۳۲

شماره تماس: 04133337980