من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
آموزشگاه رانندگی نور

مدیریت : رقیه هوشنگیان
ساعت کار : 7 الی 18 یکسره
خدمات : مجری طرح آموزش و آزمایش - مجری طرح آموزش بیسوادی

آدرس :شیراز : فلکه گاز - چهارراه چنچنه - خیابان نارون شمالی - کوچ
ادامه مطلب
ه 24

شماره تماس : 32297029 071
0
آموزشگاه رانندگی صبا

مدیریت : خانم مهروش صبا
ساعت کار: 7 الی 13:30 - 15:30 الی 20
خدمات : اموزش رانندگی - مجری طرح آموزش و مهارت رانندگی - پایه سوم

آدرس :شیراز - انتهای بلوار تخت جمشید شرقی -
ادامه مطلب
سمت راست - پلاک 68
شماره تماس : 37400531 - 37400529 071
0
آموزشگاه رانندگی تخت جمشید شیراز

مدیریت : علی اصغر ضیائیان - روح پرور
ساعت کار: 9 الی 13 - 17 الی 21
خدمات : مجری طرح آموزش و مهارت رانندگی - گواهینامه ب 1- تحت نظارت راهنمایی و رانندگی

آدرس :
ادامه مطلب
شیراز - حدفاصل چهارراه باهنر و چهارراه ریشمک - اواسط خیابان فراز

شماره تماس : 38201077 - 8310584 0713
شماره موبایل : 09179116959
0
آموزشگاه رانندگی هلال

مدیریت : کرباسی
ساعت کار : 6 الی 13:30 - 16 الی 20
خدمات : مجری طرح آموزش مهارت رانندگی گواهینامه ب 3 - دائر نمودن کلاس های تئوری آیین نامه فنی و رانندگی عملی شهری

آدرس :
ادامه مطلب
شیراز - بلوار رحمت - سه راه دارالرحمه - جنب درمانگاه امام رضا - آموزشگاه رانندگی هلال

شماره تماس :
37363221
37394169 071

0
آموزشگاه رانندگی جام جم

مدیریت : محمد هادی مسعودی
ساعت کار : 8 الی 20
خدمات : آموزش و صدور گواهینامه

آدرس :شیراز - بلوار صنایع - بعد از رستوران نخلستان - نبش کوچه 12 دکتر حسابی

شماره تماس :
ادامه مطلب
36257496 071
شماره موبایل : 09173070650
0
آموزشگاه رانندگی دوانی

مدیریت : دوانی
ساعت کار : 8 الی 12 - 15:30 الی 19:30
خدمات : تهیه و توزیع کلیه لوازم آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز آموزشگاه های رانندگی استان فارس و با کادری مجرب آماده ارا
ادامه مطلب
ئه خدمات آموزشی شهری و ترافیکی برای دارندگان گواهینامه و دوره های مقدماتی و تکمیلی جهت آمادگی افراد در امتحانات رانندگی میباشد .

آدرس :شیراز - خیابان نادر - حد فاصل چهارراه اصلاح نژاد و اداره کشاورزی - جنب بانک مهر اقتصاد

شماره تماس : 38308513 - 38304764 071
شماره موبایل : 09177367482
0
آموزشگاه رانندگی بهران

مدیریت : نجاتی
ساعت کار : 7:30 الی 20
خدمات : مجری گواهینامه طرح مهارت پایه 3 و پایه 2 و معلولین تک چشم و بی سواد

آدرس 1 : شیراز - خیابان تحویلی - کوچه 9 - انتهای کوچه -
ادامه مطلب
پلاک 100 /
آدرس 2 : شیراز -خیابان قاآنی نو - کوچه 4 یا 6 - انتهای کوچه - پلاک 100

شماره تماس : 38202982 - 38306134 071
شماره موبایل : 09173160041