من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
آموزشگاه رانندگی علوی
آدرس: کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج - شصت متری امام خمینی – زیر چهارراه عالیوند
شماره تماس: 33342222

0
آموزشگاه رانندگی اشکان
آدرس: کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج – خیابان اداره راه خیابان روبه روی شرکت گاز
شماره تماس: 33331763
0
آموزشگاه رانندگی امام رضا
آدرس: کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج - شهرستان دنا - فلکه کوثر – بلوار امام
شماره تماس: 33222251