من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
آموزشگاه رانندگی پرشیا

مدیریت:آقای شکری
ساعات و روزهای کاری:همه روزه بجز روزهای تعطیل، صبح‌ها ۰۰: ۷ الی ۱۳:۳۰ ، بعدازظهر‌ها : ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
نوع گواهینامه: گواهینامه پایه ۳

آدرس: اصفهان خیابان گلستان ،ابتدای خیابان صفا ، آموزشگاه رانندگی پرشیا
تلفن: 03134510252