من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
آموزشگاه زبان هفت اقلیم

موسسه زبان هفت اقلیم در سال 1387 فعالیت خود را با هدف آموزش زبان انگلیسی به صورتی متفاوت آغاز نمود. سیستم مدیریتی موسسه با بکارگیری کارشناسان کار آزموده تلاش نموده تاروشهای نوین آموزشی را که با فرهنگ ایرانی مطابقت داشته وقابل بومی سازیست جایگزین روشهای قدیمی رایج نماید . شروع سن آموزش از سن چهار سالگی میباشد

آدرس: اصفهان ، خیابان فرایبورگ ، ابتدای شماره ۲۱ ، آموزشگاه زبان هفت اقلیم

تلفن:
36702948
36682877

وبسایت: برای دیدن لینک سایت، ثبت نام کنید