من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر ابراهیم ولیدی
زمینه تخصص:قلب و عروق

آدرس مطب:سنندج خیابان پاسداران ابتدای خیابان شهید تعریف جنب بانک تجارت ساختمان راز زیبایی طبقه3
ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی:شنبه الی پنج شنبه

تلفن مطب:08733249560