من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

3
دکتر احمدرضا نصر
جراح قلب.مشاوره بیماریهای عروق ودریچه های قلب

آدرس: اصفهان خیابان شمس ابادی - چهارراه قصر - روبروی بانک ملت - ساختمان رودکی - طبقه سوم

تلفن:
۰۳۱۳۲۳۷۲۱۱۷
۰۹۱۳۰۱۲۳۴۷۴