من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر رضوان نورمند
زمینه تخصص:آریتمی قلب

تحصیلات تخصصی در رشته قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی تهران
فلوشیپ فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی وپیس میکر از دانشگاه تهران

آدرس مطب: خیابان فردوسی - سر نژاد الهی (ویلا) - کلینیک دیابت - پلاک 4
ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی: 8تا 12

تلفن مطب:88808005