من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر سید محمد مرتضی نیا
زمینه تخصص:اعصاب و روان(روانپزشک)

بیمه های طرف قرارداد:
خدمات درمانی
تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح

آدرس مطب:أحمد آباد، عارف 2، ساختمان سینا،طبقه 2
ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی:شنبه تا چهار شنبه17:00 الی 20:30

تلفن مطب:05138471432