من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر سید مختار جاودان نژاد
زمینه تخصص:قلب و عروق

مراکز درمانی طرف قرارداد:
بیمارستان بعثت نهاجا: روزهای شنبه و چهار شنبه, از ٨ صبح تا ١٣
بیمارستان فجر : روزهای دوشنبه از ساعت ٨ صبح تا ١٧
بیمارستان هلال ایران: روزهای شنبه, از ساعت ١۴ تا ١۶

آدرس مطب:تهران, خیابان پیروزی, بین سوم و چهارم نیروی هوایی, پلاک ٩٥, طبقه ٣, واحد ۶

تلفن مطب:02177462062