من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر علی ترکان
زمینه تخصص:قلب

آدرس مطب:اصفهان خیابان شریعتی روبروی بیمارستان شریعتی ساختمان فراز طبقه چهارم پلاک
ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی:روزهای زوج ساعت 4تا8عصر

تلفن مطب:03116284571