من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

3
دکتر فاطمه عباسیان
متخصص قلب وعروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

مجهز به اکوکاردیو کرافی (اکو داپلر رنگی-اکوی مری -اکوی بافتی -اکوی استرس) -نوار قلب-تست ورزش -هولتر فشار-هولتر نوار

آدرس مطب: اصفهان خیابان بزگمهر - چهار راه هشت بهشت - ساختمان سروش - طبقه اول - واحد ۸

تلفن:
۰۳۱۳۲۶۶۰۵۶۷
۰۹۱۳۵۴۸۹۵۱۳