من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر فریبا هندسی
زمینه تخصص:قلب و عروق و فشار خون

برد تخصصي قلب و عروق از دانشگاه تهران
عضو انجمن قلب آمريكا
١٠ سال سابقه طبابت در تهران
داراى مدرك بين الملل در كنترل فشار خون هاى مقاوم
عضو كميته ثبت سكته هاى قلبى كشورى

آدرس مطب:تهران سعادت آباد خيابان بخشايش كوچه هفدهم (كنار بيمارستان عرفان)پلاك٨١ واحد ١٠

تلفن مطب: ٠٢١٢٢١٣٧١٩٤