من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر مرجان ثابتی
زمینه تخصص:بیماری های قلب و عروق

مراکز درمانی طرف قرارداد:
بیمارستان محب مهر
بیمارستان شرکت نفت
بیمارستان مهرگان

آدرس مطب:خیابان آیت الله کاشانی بین سازمان برنامه و شقایق،مجتمع آپادانا پلاک ۱۲ طبقه سوم،واحد ۱۴

تلفن مطب:02144140936