من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر مریم خرمشاهی بیات
زمینه تخصص:قلب و عروق

آدرس مطب:تهران -میدان آرژانتین-خیابان بخارست-نبش خیابان هشتم -بیمارستان پاستورنو
ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی:روزهاي زوج -كلينيك قلب وعروق

تلفن مطب:02188734551