من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر مسعود صابری - مغز و اعصاب - تهران
متخصص
جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات
آدرس مطب:
1-خیابان فرشته – مريم شرقي – پلاك ٤٧ – واحد ٤ 2- خ پیروزی نبش شکوفه ساختمان پزشکان
اینستاگرام:
برای دیدن لینک سایت، ثبت نام کنید
ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی
شنبه و چهارشنبه 18 تا 21 فرشته
دوسنبه 17 تا 20 پیروزی
بیمارستانهای عرفان -تریتا -ارتش
تلفن مطب
26204346 – 26204794