من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
دکتر مهدی سالاری
زمینه تخصص:متخصص قلب و عروق – فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی و آنژیوپلاستی

فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی و آنژیوپلاستی
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آدرس مطب:کرمان – کلینیک قلب بیمارستان شفا