من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

0
سلام
خیلی ساده است
بالای سایت گزینه ای با عنوان ارسال پیشنهاد هست
وقتی اون بزنید
به صفحه ای منتقل میشید که قسمت های زیر رو داره
عنوان: اسم کسی رو که میخواهید معرفی کنید
یه خط تیره بزارید و تخصص اونو بنویسید و در آخر با یک خط تیره شهر محل فعالیت اون شخص رو قید کنید
مثلا
پرفسور مجید سمیعی - مغز و اعصاب - آلمان
در قسمت بعدی بخشی که متعلق به اون هست رو انتخاب کنید
و در قسمت بعدی میتونید کلید واژه انتخاب کنید و با یک کاما انگلیسی از هم جدا کنید
در آخر هم کلید ذخیره تغییرات و ثبت رو بزنید

موفق باشید
پشتیبانی 3TBC