من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

کاربران فعال
رتبه کاربر پیشنهاد ها منتشر شده نظرات مجموع رای ها رای های منتشر شده کارما
1 mmottaghi3773 1500 1500 (100%) 0 4 1 (25%) 97049.00
2 Anahid 416 416 (100%) 32 32 30 (93%) 26597.00
3 usernew 0 0 (-) 1579 4 0 (0%) 13184.00
4 cause 49 49 (100%) 4 2 2 (100%) 3042.00
5 ponishauser 0 0 (-) 198 0 0 (-) 1980.00
6 vatandooost 10 10 (100%) 15 2 0 (0%) 802.00
7 Maryam 11 11 (100%) 2 3 1 (33%) 737.00
8 roshanak 5 5 (100%) 0 0 0 (-) 325.00
9 احمد 3 3 (100%) 0 0 0 (-) 195.00
10 3TBC 9 9 (100%) 0 1 0 (0%) 171.00
11 angize 0 0 (-) 12 0 0 (-) 120.00
13 sahar1974 1 1 (100%) 0 1 0 (0%) 66.00
14 Roya23 0 0 (-) 5 0 0 (-) 50.00
15 masoud58 0 0 (-) 2 1 0 (0%) 21.00
17 Sternodg00g 1 0 (0%) 0 0 0 (-) 15.00
18 parinaz 0 0 (-) 1 1 1 (100%) 11.00
18 Pooyanazari 0 0 (-) 1 1 0 (0%) 11.00
18 eliza 0 0 (-) 1 2 0 (0%) 11.00
18 امیرحسین 0 0 (-) 1 1 0 (0%) 11.00
22 salar 0 0 (-) 1 0 0 (-) 10.00