من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

وضعیت کاربر
رتبه: 9
امتیاز کارما: 201
زمان عضو شدن: January 04, 2017
پیشنهاد های ثبت شده: 9
پیشنهاد های منتشر شده: 9
نظرات: 3
رای ها: 1
نام گروه
این کاربر تاکنون عضو هیچ گروهی نیست.
افرادی که پیگیری میکنم
3TBC کسی را پیگیری نمی کند.