من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

Mmottaghi3773

0 پیگیری میکنم 0 پیگیری کننده ها
وضعیت کاربر
رتبه: 1
امتیاز کارما: 97,049
زمان عضو شدن: August 17, 2017
پیشنهاد های ثبت شده: 1500
پیشنهاد های منتشر شده: 1500
نظرات: 0
رای ها: 4
نام گروه
این کاربر تاکنون عضو هیچ گروهی نیست.
افرادی که پیگیری میکنم
Mmottaghi3773 کسی را پیگیری نمی کند.