کاربر salar 3TBC

من اگر یک فرد خوب به تو معرفی کنم
تو اگر یه فرد خوب به من معرفی کنی
هر دو
به سراغ افراد خوب خواهیم رفت

دوست داری یه فرد خوب یا یه جای خوب
به تو معرفی کنم؟
همه دوست دارند !
پس شروع کن ...

اگر دوست داری که دیگران به تو خوبی کنند
پس تو هم با معرفی افراد یا جاهای خوب در
3TBC
به اونها خوبی کن

خوبی و لطف در حق دیگران
خوبی و لطف در حق خودت رو باعث خواهد شد
پس منتظر چی هستی؟
شروع کن

Salar

0 پیگیری میکنم 0 پیگیری کننده ها
وضعیت کاربر
رتبه: 18
امتیاز کارما: 10
زمان عضو شدن: April 17, 2018
پیشنهاد های ثبت شده: 0
پیشنهاد های منتشر شده: 0
نظرات: 1
رای ها: 0
نام گروه
این کاربر تاکنون عضو هیچ گروهی نیست.
افرادی که پیگیری میکنم
Salar کسی را پیگیری نمی کند.